Grażyna Reiche
Maluje i pisze od dzieciństwa. W Świnoujściu, we wczesnej młodości, uczęszczała do pracowni malarskiej dla dzieci i młodzieży świnoujskich malarzy Zofii i Stanisława Kuglinów. Wówczas wraz z całą grupa malarską uczestniczyła w światowej wystawie malarskiej młodzieży i dzieci w Japonii.
W latach 70-tych duży wpływ na jej malarstwo i poezję wywarła twórczość Tadeusza Brzozowskiego. Od Jerzego Sosina przejmuje technikę akrylową na desce, od Tadeusza Brzozowskiego literackość i optymizm malarstwa. W 1979 roku otrzymuje dyplom w konkursie prac malarskich czytelników "Młodego Technika"; z całą wyróżnioną grupa malarską uczestniczy w pierwszej europejskiej wystawie malarstwa niedzielnego w Münster w RFN, przedstawia akwarele na desce. W 1981 r. brała udział w wystawie twórców nieprofesjonalnych w Nowym Targu.
7 kB
8 kB
<< powrót