logo Związku Podhalan, 3 kB

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Dom Ludowy
Związku Podhalan
Oddział Kościelisko


10 kB

VI Poetyckie Zoduski
2002

10 kB 8 kB 7 kB

W dniu 3 listopada, już po raz szósty, Zarząd Oddziału Związku Podhalan w Kościelisku zorganizował "Poetyckie Zoduski" - spotkanie poetów podhalańskich i miłośników poezji w Domu Ludowym w Kościelisku. Wspominaliśmy zmarłych poetów, pisarzy, a także działaczy regionalnych i muzykantów: Feliksa Gwiżdża, Andrzeja Stopkę-Nazimka, Stanisława Nędzę-Kubińca, Władysława Zaryckiego, Adama Pacha, Jadwigę Apostoł-Staniszewską, Zofię Gracę, Aniele Gut-Stapińską, Tadeusza Staicha, ks. prof. Józefa Tischnera, Marka Łabunowicza-Maję i Bartka Olszańskiego, Bronisława, Józefa i Andrzeja Styrczulów-Maśniaków, Józefa Marusarza, Helenę Knurowską, Adama Doleżuchowicza, Stanisława Gąsienicę-Byrcyna i wielu innych.

13 kB 7 kB 7 kB

Każde z poprzednich spotkań miało swój wiodący temat (ubiegłoroczne poświęcone były Prymasowi Tysiąclecia - ks. Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w 100 rocznicę urodzin). W tym roku tematem przewodnim było życie i twórczość Feliksa Gwiżdża - założyciela Związku Podhalan, poety, pisarza, redaktora naczelnego "Ziemi Podhalańskiej" w związku z przypadającą 50-tą rocznicą jego śmierci. Postać tę przybliżył nam senator Franciszek Bachleda-Księdzularz.

13 kB    9 kB

Później swoje wiersze czytali poeci: Andrzej Dziedzina Wiwer ze Szczawnicy, Bożena Oleksy Palarka z Kościeliska, Mateusz Nędza - Kubiniec, Wojciech Gąsienica Byrcyn i jego siostra Anna, przypomnieli wiersze ojca - Stanisława. Podczas tegorocznego spotkania nie brakło też echa tragedii jaka wydarzyła się 30 grudnia 2002 r. pod Szpiglasową Przełęcz, gdzie zginęli dwaj ratownicy z Kościeliska: Marek Łabunowicz-Maja i Bartek Olszański. Pani Marta Olszańska i przyjaciele syna czytali jego opowiadania, były też wiersze dla Marka Łabunowicza-Maji.

16 kB 15 kB 20 kB
14 kB Rozmiar: 14873 bajtów
23 kB
A wszystkie te wspomnienia łączyła muzyka i śpiew "Polaniorzy".


wiersze i opowiadania >>
<< powrót