logo 4,5 Kb

GMINNY OĤRODEK KULTURY REGIONALNEJ
KOĤCIELISKO
34-511 Koĥcielisko, Chotarz 453
Tel. (18) 20 700 51, fax: (18) 20 703 06
www.koscieliska.pl
e-mail: imprezy@koscieliska.pl


Dzieñ Dziecka - zabawy, konkursy, teatrzyk dzieciêcy
Rozmiar: 16962 bajtówRozmiar: 13088 bajtów
Rozmiar: 13072 bajtówRozmiar: 14491 bajtów
Rozmiar: 14258 bajtówRozmiar: 17144 bajtów
Rozmiar: 14484 bajtówRozmiar: 15167 bajtów
Rozmiar: 6952 bajtówRozmiar: 17817 bajtów
Rozmiar: 13486 bajtówRozmiar: 11881 bajtów
Rozmiar: 15626 bajtówRozmiar: 8184 bajtówRozmiar: 19024 bajtów
Rozmiar: 21921 bajtówRozmiar: 22485 bajtów
Rozmiar: 26658 bajtówRozmiar: 24002 bajtów

<< powrót