logo Związku Podhalan, 3 kB

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Dom Ludowy
Związku Podhalan
Oddział Kościelisko


zaproszenia


XX ROCZNICA POBYTU
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
w DOLINIE CHOCHOŁOWSKIEJ

Sobota 21. 06. 2003 r. o godz. 18.30
Dom Ludowy w Kościelisku.
Otwarcie wystawy fotografii Tadeusza Warczaka
Jest wśród nas
Na wystawie zostana pokazane 42 fotografie
z ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski.
Wystawa bedzie czynna w dniach: 21.06 - 15.08.
o godz. 19.00
"Tatrzańskiego Psałterza Dawidowego zaśpiew"
Franciszek Bachleda-Księdzularz.

Niedziela 22. 06. 2003 r. Dolina Chochołowska.
godz. 8.00
poświęcenie Krzyża oraz tablicy pamiątkowej
na Siwej Polanie
(w XX rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II).
godz. 8.15
pielgrzymka różańcowa z Siwej Polany
"Szlakiem Papieskim" do Doliny Jarząbczej.
godz. 13.00
koncelebrowana Msza św. w intencji
Ojca Świętego Jana Pawła II i Narodu Polskiego
w kaplicy pw. Św. Jana Chrzciciela
na Polanie Chochołowskiej.
Po nabożeństwie spotkanie pielgrzymów
przy muzyce i watrze.

wystawy


 

<< powrót