logo Związku Podhalan, 3 kB

ZWIĄZEK PODHALAN
ODDZIAŁ  KOŚCIELISKO


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Związku Podhalan w Kościelisku
Sztandar Związku Podhalan Oddział Kościelisko
W dniu 6 marca odbyło się Walne Zgromadzenie  oddziału Związku Podhalan w Kościelisku, które poprzedziła  msza św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Kazimierza, patrona tutejszego oddziału Związku. Podczas mszy polecano zmarłych Członków Założycieli w 80-tą rocznicę powstania Ogniska Z.P. w Kościelisku.
Walne Zgromadzenie miało miejsce w siedzibie oddziału - w Domu Ludowym im. Bronisławy i Kazimierza Dłuskich.
Sprawozdanie prezesa ustępującego Zarządu
Prezes Edward Styrczula-Maśniak który przez ostatnie 3 lata kierował Oddziałem, podziękował wszystkim za współpracę i zaangażowanie na rzecz kultury. W zebraniu uczestniczył także wójt gminy Bohdan Pitoń, który jest członkiem oddziału. On także złożył podziękowanie ustępującemu Prezesowi i Zarządowi, wyrażając nadzieję, że nowe władze Związku będą kontynuowały dotychczasową dobrą współpracę oraz pracę na rzecz podtrzymywania i rozwoju kultury oraz promowania naszej gminy.  
Zebrani członkowie Oddziału śpiewają Hymn NarodowyWójt gminy Bogdan Pitoń dziękuje ustępującemu Zarządowi.
Maria KrupaMaria DelkowskaMałgorzata Karpiel
p. SadłońMaria BętkowskaKomisja skrutacyjna
Sprawozdania z działalności w minionej kadencji złożyli członkowie ustępującego zarządu.
Po przegłosowaniu absolutorium nastapił wybór prezesa zarządu, członków zarządu i członków komisji.
Wyniki głosowania przedstawiła przewodnicząca komisji skrutacyjnej.
nowowybrany Zarząd Oddziału Związku Podhalan w Kościelisku
Prezes na nową kadencję Anna Nędza-Kubiniec
w otoczeniu członków Zarządu.
skład aktualnego Zarządu Oddziału Z.P.
Anna Nędza  Kubiniec
Jestem rodowitą kościeliszczanką, urodziłam się 38 lat temu (1967). Moimi rodzicami byli Bronisława Obrochta i Stanisław Sobczyk. Z mężem Adamem i dwojgiem dzieci: Ewą i Adamem mieszkamy na polanie Rysulówka.
Od wczesnej młodości w rodzinnym domu miałam kontakt ze sztuką. Moją największą pasją, odziedziczoną po mamie, jest haftowanie. Haftuję między innymi gorsety, bluzki, cuchy, serdaki, stuły, sztandary. Jest to pasja mojego życia, którą ciągle doskonalę. Obecnie uczęszczam na zajęcia z akupiktury i haftu monastycznego.
Od 2004 r. jestem członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Brałam udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych (Bukowina Tatrzańska, Międzyzdroje, Plateau d'Assy we Francji). Drugą moją pasją jest gotowanie potraw góralskich.
Od 1998 roku jestem członkiem Związku Podhalan w Kościelisku. Sprawy kultury góralskiej są mi bardo bliskie. Będąc prezesem zamierzam kontynuować prace poprzedników, ale chcę też wnieść, a przede wszystkim zachęcić młodzież do ściślejszej współpracy, do kontynuowania tradycji swoich dziadków.
<< powrót do archiwum
© fot: W. Smolak
data utworzenia strony: 09.03.2005