logo 4,5 Kb

GMINNY OŚRODEK KULTURY REGIONALNEJ
KOŚCIELISKO
34-511 Kościelisko, Chotarz 453
Tel. (18) 20 700 51, fax: (18) 20 703 06
www.koscieliska.pl
e-mail: imprezy@koscieliska.pl


Poetyckie Zoduski poświęcone Janowi Pawłowi II
Przy dźwiękach i śpiewie kapeli góralskiej Podhalanie wspominali dzisiaj popołudniu Gazdę Świata - Jana Pawła II na Góralskich Zoduskach, które odbywały się w Domu Ludowym w Kościelisku k. Zakopanego. Podczas wieczoru wspominającego Papieża Polaka, z okien Domu Ludowego rozpościerał przepiękny widok na ośnieżone Tatry, zaś wewnątrz można było zobaczyć wystawę ze zdjęciami z Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie.
Góralskie Zoduski w Domu Ludowym Kościelisku k. Zakopanego rozpoczęły się symbolicznym zapalaniem malutkich świeczek ustrojonych tatrzańską gałązką. Płomień z pierwszej świeczki - jak mówili górale - był dla Ojca Świętego, aby ogrzał go przy spoglądaniu na ośnieżone dziś Tatry. Górale wspominali także wszystkich, którzy poszli hań do nieba w ostatnim czasie.
...
......
Wielkie wzruszenie wywołała młoda kobieta (mama Bartka Olszańskiego przyp M.K.), która zapalając świece pamięci wspomniała młodych ratowników TOPR, którzy zginęli podczas akcji ratunkowej. „Miałam ogromy żal do Ojca Świętego - tak kochającego góry, że nie dał jakiegoś znaku z Watykanu, iż łączy się w żalu ze społecznością Zakopanego po stracie tych młodych i oddanych ratowników” - mówiła młoda góralka. Swoją opowieść zakończyła ze łzami w oczach, że miała sen, w którym przyszedł do niej Ojciec Święty i powiedział, że on o wszystkim wie.
Nie brakło także świec pamięci zapalonych ks. Józefowi Tischnerowi, podhalańskim artystom czy członkom Związku Podhalan. Obrzęd zapalania świec pamięci przystrojonych w tatrzańskie gałązki zakończyła wspólna modlitwa za zamarłych, którą poprowadził ks. Marcin Godawa. Podczas Zodusek ks. Marcin Godawa opowiadał o poezji Karola Wojtyły innych dziełach literackich Jana Pawła II. Jego zdaniem klucz do zrozumienia poezji przyszłego papieża leży w poemacie „Stanisław". Kapłan podjął się próby interpretacji tego dzieła. Zauważył, że następuje w nim spotkanie kościoła i ziemi. „Kościół i ziemia są jak oblubieniec i oblubienica, związani ze sobą środowiskiem życia” - mówił ks. Godawa.
Kapłan jest autorem wielu tomików poezji, w tym pisanych gwarą góralską. Pochodzi z Pcima k. Myślenic. Po roku studiów na filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wstąpił do Wyższego Seminarium Krakowskiego. Święcenia przyjął w 1999 r. Pracował m.in. w Białce Tatrzańskiej. W 1999 r. zdobył I nagrodę w kategorii gwarowej w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. T. Staicha w Zakopanem.
Do Kościeliska na Góralskie Zaduski przybył zespół Janusza Pilnego z Leśnicy, z programem dedykowanym zmarłemu Papieżowi Polakowi. Nie zabrakło pieśni zatytułowanej „Usłys Boze i Ty Ojce Święty". Nagranie skomponowali górale po śmierci Jana Pawła II. Płytę z pieśniami zadedykowanymi Ojcu Świętemu można było kupić podczas Zodusek. „Jako mi serce dyktowało, takem pisoł po śmierci nasego umiłowanego Gazdy Świata” - wspominał Janusz Pilny. Niektóre pieśni, góral z Leśnicy zaaranżował do znanych ludowych utworów. Np. w takt melodii „Góralu czy ci nie żal” górale rzewnie śpiewali takie słowa: „Nos Ojce Kochany Cię tam w niebie spotkomy. Rodakom błogosław i hań do nieba bram prowodź".
...
..[Rozmiar: 6122 bajtów].
...
Tegoroczne Góralskie Poetyckie Zoduski dedykowane Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II uświetnili jeszcze młodzi górale z Gimnazjum w Kościelisku, przedstawiając program artystyczny o Papieżu Polaku. Zadumaniu postacią Jana Pawła II oddało się wielu mieszkańców Kościeliska, pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Był obecny również senator Franciszek Bachleda - Księdzularz, który z innymi znanymi poetami Podhala i Pienin dzielił się własnymi refleksjami o spotkaniach z Janem Pawłem II.
Organizatorem Poetyckich Zodusek poświęconych Janowi Pawłowi II był Związek Podhalan Oddział Kościelisko i Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku k. Zakopanego.
Katolicka Agencja Informacyjna
Data wydania: 20 listopada 2005
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski
 
fot: Maciej Stasiński WATRA
data utworzenia strony: 30.11.2005