logo 4,5 Kb

GMINNY OŚRODEK KULTURY REGIONALNEJ
KOŚCIELISKO
34-511 Kościelisko, Chotarz 453
Tel. (18) 20 700 51, fax: (18) 20 703 06
www.koscieliska.pl
e-mail: imprezy@koscieliska.pl


Na Babcynej Dziedzinie
5 x Klamerus
wernisaż wystawy
babka - Marianna z Karpieli Klamerusowa z KościeliskBartek, Piotr, Julian, Kazimierz i Ryszard Klamerusowieportret Władka Klamerusadziadek - Józef Klamerus
Ryszard, Julian, Władek, Piotr. Bartosz. I Renata. Łączy ich nie tylko nazwisko, ale przede wszystkim sztuka i to coś, co sprawia, że jak raz się jej zasmakuje, degustuje się wciąż. No i góry. W Gminnym Ośrodku Kultury w Kościelisku otwarta została w miniona sobotę wystawa prac rodziny Klamerusów. Rzeźba, malarstwo, grafika i poezja.
Bartosz, Piotr, Ryszard, Kazimierz, Julian KlamerusowieBartosz Klamerus. Małgorzata Karpiel, Piotr, Ryszard, Renata 
KlamerusRenata Klamerusowa i Maria Bętkowska - dyrektor GOKR Kościelisko
Ryszard i Kazimierz Klamerusowie.muzyka góralska Adama Karpiela i Peruwiańczycy
Przygotowane przez Karczmę POLANYPrzygotowane przez Karczmę POLANY
Było ich ośmioro. Siedmiu braci i jedna siostra. Dzieci Marii i Stanisława Klamerusa – narciarza i świetnego bramkarza piłkarskiego. Wszyscy rozmiłowani w górach, sporcie i niezwykle utalentowani – artyści i poeci. To „skażenie” sztuką przechodzi też na ich bliskich i następne pokolenie. Magia czy genetyka? Jakikolwiek wniosek wyciągniemy, warto temu zjawisku przyjrzeć się bliżej, choćby dzięki wystawie w „Ludówce”, prezentującej dorobek artystyczny Klamerusów niemal wszystkich. Najstarszego Ryszarda – rzeźbiarza, Juliana – malarza, publicysty i przewodnika tatrzańskiego, Władka – rzeźbiarza, taternika, który zdobył sławę chyba największą. Wreszcie Piotra – też rzeźbiarza, scenografa i Bartosza, syna Ryszarda, który również zajmuje się rzeźbą. Wystawy dopełniła poezja Renaty, żony Ryszarda i muzyka zaprzyjaźnionych z rodzina Peruwiańczyków.
rzeźba Ryszarda Klamerusarzeźba Bartosza Klamerusarzeźba Bartosza KlamerusaWładysław Klamerus
ptaki, Piotr Klamerusptak, Piotr Klamerus.
malarstwo Juliana Klamerusamalarstwo Juliana KlamerusaPiotr Klamerus, ptoki
Julian Klamerus, Ostatnia Wieczerza
(aza), Tygodnik Podhalański nr 34/2007
foto: GOKR
logo Polskie Tatry SA
Wystawa została dofinansowana
ze środków Spółki Akcyjnej POLSKIE TATRY

W Domu Ludowym w Kościelisku
Klamerus razy pięć
Ryszard Klamerus z córką MagdąTamara Owczareksiedzą od prawej: W. Walczak-Baniecki, T. Owczarek, Z. Walczak-Baniecka, stoją: M.  Karpiel, P. Klamerus
Bernadetta Owczarek - Vergariw środku Krystyna Krawczyk z Fundacji im. Wł. Klamerusamuzyka Karpieli, od lewej: Kazek Karpiel, Adam Karpiel, Tadeusz Styrczula Maśniak, Andrzej Krupa
W „Ludówce" w Kościelisku zorganizowano wystawę pięciu artystów, na której można zobaczyć rzeźbę, malarstwo, grafikę, tkaninę. Ekspozycja jest bardzo zróżnicowana, a łącznikiem dla przedsta­wianych prac są jej autorzy - wszyscy reprezentują rodzinę Klamerusow.
Wystawę zatytułowano „Na Babcynej Dziedzinie" - z Kościeliska bowiem pochodziła babka artystów. - Cieszę się, że pięciu Klamerusów wraca do swoich korzeni - stwierdziła Małgorzata Karpiel z Gmin­nego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku, otwierając wystawę. - Właśnie na więzi rodzinne, przywiązanie do tradycji i do ziemi zwracamy u nas, w Domu Ludowym, szczególną uwagę, przy­gotowując wystawy. Na rodzinnej wystawie prace przedstawiają bracia Klamerusowie: Ryszard, Julian, Władysław i Piotr. Piąty artysta, Bartek Klamerus reprezentuje już kolejne pokolenie, jest synem Ryszarda.
Najstarszy z przedstawianych artystów - Ryszard jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uni­wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się rzeźbą.
Kolejny z Klamerusów - Julian to absolwent etnografii na UJ w Krakowie. Uprawia malarstwo, gra­fikę, rysunek, rzeźbę w drewnie i kamieniu, pisze także wiersze. Jego prace wyróżnia tematyka prac inspirowana w większości religią.
Już nieżyjący Władysław Klamerus najbardziej rozsławił nazwisko na międzynarodowym forum artystycznym. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Zmarł w wieku 36 lat, ale pozostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny zgromadzony w większości przez fundację jego imienia. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach krajowych i zagranicznych.
Piotr Klamerus rzeźbi w brązie, drewnie i kamieniu. Jest także autorem serii grafik. Laureat nagrody Grand Prix X Międzynarodowego Biennale Dan­tego w Rawennie w 1972 r. Mieszka i tworzy w Cho­chołowie, a swoje prace często pre­zentuje na indywidualnych wy­stawach, organizowanych w le­śniczówce w Dolinie Chocho­łowskiej.
Najmłodszym przedstawi­cielem Klamerusów na wystawie jest Bartek - absolwent Państwowego Li­ceum Sztuk Plastycznych w Wiśniczu. Upra­wia rzeźbę.
Do powstania wystawy przy­czyniła się Renata Klamerus (żona Ryszarda), która podczas wernisażu przeczytała kilka wierszy swojego autorstwa. Otwarcie wystawy było praw­dziwie rodzinnym spotkaniem. Przygrywała kapela góralska i muzycy z Peru. - Wujek Władek zawsze marzył, żeby poje­chać do Peru. To dla niego jest ta muzyczna dedykacja - wyja­śnił Bartek Klamerus.
(ECZ), Dziennik Polski, dodatek Dziennik Podhalański z dnia 21.08.2007 r.
fot: Bernadetta Owczarek - Vergari


Organizator wystawy: Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko
Koncepcja i realizacja wystawy: Renata, Ryszard i Piotr Klamerusowie
Projekt plakatu i zaproszeń: Piotr Klamerus
opracowanie folderu: Renata, Ryszard i Piotr Klamerusowie

Organizatorzy i Autorzy wystawy dziękują wszystkim, dzięki którym udało się zrealizować wystawę:
Spółce Akcyjnej Polskie Tatry z Zakopanego - głównemu sponsorowi wystawy,
Andrzejowi Rapaczowi, Ryszardowi Trzebuni i Firmie Budowlanej Jana Łasia z Kościeliska
oraz Firmie Nagłośnieniowej Marek Wacławski z Zakopanego za pomoc w przygotowaniu wystawy.
Wojciechowi Styrczuli Maśniakowi, właścicielowi Karczmy POLANY z Kościeliska, Piekarni Karpiel i Knysak z Zakopanego, Janinie Gąsienicy-Sobczak, Monice i Janinie Karpiel – za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku podczas wernisażu.
Małgorzata Karpiel, Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko
data utworzenia strony: 30.08.2007