emblemat Związku Podhalan, 3 kB
ARCHIWUM WYDARZEŃ
emblemat GOKR, 4 kB
Dom Ludowy
Związku Podhalan
Oddział Kościelisko

Gość oczekiwany
„Gość oczekiwany” to tytuł spektaklu, który mogliśmy oglądać w czwartek 1 maja 2008 na scenie Domu Ludowego w Kościelisku. Przedstawienie teatralne przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół w Witowie, działający w scholi parafialnej, w Parafialnej Orkiestrze Dętej i LSO.
Pani Małgorzata Zawadzka, która wyreżyserowała sztukę, prowadzi jednocześnie dziewczęcą scholę parafialną. To właśnie dzięki niej i młodzieży oraz pomocy ks. Krzysztofa Pilarza, proboszcza parafii Witów, mógł powstać spektakl. Aktorzy wkładają wysiłek nie tylko w grę na scenie, ale również w samodzielne przygotowanie strojów i scenografii. Czwartkowe przedstawienie było dla nich okazją do pierwszego wystąpienia przed nieznaną publicznością. Wcześniej tę samą sztukę pokazali podczas tegorocznych rekolekcji parafialnych w Witowie, gdzie debiutując wystąpili przed rodzicami oraz kolegami i koleżankami ze szkoły.
...
Sztuka trwająca ok.70 min. składa się z czterech aktów, a sami aktorzy mają do pokonania długie kwestie dialogowe. Niezwykle ambitna w wykonaniu i pouczająca treść przedstawienia jest wyzwaniem nie tylko dla młodych aktorów, ale również dla widza, od którego wymaga się skupienia i wsłuchania się w grę na scenie. Treść przedstawienia zaczerpnięta została z popularnej bajki śląskiej autorstwa Zofii Kossak pt. „Gość oczekiwany”. Jest to bajka o Jezusie frasobliwym i ludziach dobrych i złych. Przedstawia obraz dramatu jaki codziennie rozgrywa się na całym świecie, między Bogiem i człowiekiem. Bóg nieustannie przychodzi do ludzi a odtrącony, wielokrotnie powraca. Ci, którzy przyjmują go w prostocie i szczerości serca, są hojnie nagradzani, lecz ci, którzy spodziewają się odnieść korzyści lub podporządkowania Boga sobie, są bardzo rozczarowani.
....
Przedstawienie ma na celu poruszyć odbiorcę, który winien sobie zadać pytanie, jak przyjąłem kołaczącego Jezusa wczoraj, dzisiaj, jak go przyjmę jutro….
Serdecznie dziękujemy przybyłej na spektakl publiczności, w szczególności niezawodnym rodzicom i babciom. Młodzieży z Witowa oraz ich opiekunowi życzymy dalszych sukcesów i rozwijania talentu aktorskiego.
Maria Jamrych
data utworzenia strony: 31.05.2008