emblemat Związku Podhalan, 3 kB
ARCHIWUM WYDARZEŃ
emblemat GOKR, 4 kB
Dom Ludowy
Związku Podhalan
Oddział Kościelisko

Jubileusz 5 lat GOKR
...
...
SĄ POWODY DO DUMY
1 lutego mineło pięć lat od chwili, gdy oficjalnie rozpoczął dziełalność Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko. Choć to na razie skromy jubileusz, ale już jest czym się pochwalić.
Starania o powstanie ośrodka kultury w Kościelisku trwały od lat wielu. Powodzeniem zakończyły się w roku 2003, a to dzięki determinacji ówczesnych władz gminy na czele z wójtem Bohdanem Pitoniem. GOKR powstał w oparciu o porozumienie ze Związkiem Podhalan oddział Kościelisko. Umowa pomiędzy Urzędem a Związkiem podpisana została w grudniu 2002 roku. Władze gminy deklarowały w niej przekazanie działki po drugiej stronie placu przed Domem Ludowym i pieniądze na działalność (230 tys. zł). Związek Podhalan, który jest właścicielem budynku „Ludówki", zapewniał oddanie na potrzeby GOKR sali widowiskowej, dwóch pomieszczeń biurowych z wyposażeniem i szałasu regionalnego, w którym obecnie prowadzona jest informacja turystyczna.
- Jesteśmy w okolicy jedyną instytucją, gdzie doszło do połączenia się w działaniu Związku Podhalan i instytucji gminnych - podkreśla Małgorzata Karpiel, wieloletni pracownik GOKR. - Jest wiele oddziałów Związku, które same borykają się w swoich działaniach. Nam się udało połączyć i jest to wyjątkowe i przynosi świetne efekty. Wielu ludzi ze Związku Podhalan, którym leży na sercu dobro kultury, włącza się w naszą pracę, bezinteresownie pomaga.
Dyrektorom GOKR-u w chwili jego powstania została pani Maria Bętkowska, która pełniła tę funkcję do stycznia tego roku.
- Pani Maria odegrała wspaniałą rolę w tworzeniu Ośrodka poświęcając mu swoje życie - twierdzi wójt Bohdan Pitoń. - Marysia zawsze z tą „Ludówką" była. Nawet wtedy, gdy nie było jeszcze naszej gminy, a tu w tym budynku była wielka ruina.
Pani Maria przeszła na emeryturę, ale wciąż zapewnia, że z „Ludówką" nie zamierza się rozstawać. W tej chwili, po rozstrzygniętym konkursie, obowiązki dyrektora pełni Iwona Kiwacka-Majerczyk.
GOKR w Kościelisku z czasem rozrósł się o filie w Witowie i Dzianiszu. Przez pięć lat udało się zorganizować w „Ludówce" sporo ciekawych wydarzeń. Wiele z nich odbywa się cyklicznie i przyciąga już swoją stalą publiczność. Wystarczy wymienić „Majowe Granie", „Poetyckie Zoduski", „Świąteczne spotkania z folklorem", „Przednówek w Polanach", Poloniarski Osod", „Święto Lasu", „Witowiańska Watra". Z okazji jubileuszu pracownicy GOKR policzyli imprezy dość dokładnie. I tak. przez pięć lat udało się zorganizować: 60 wystaw, 70 koncertów, 22 festyny, 40 posiadów, 30 konkursów, 3 spotkania międzynarodowe. GOKR zrealizował też kilka projektów dofinansowanych z europejskich funduszy.
- Dom Ludowy stał się rozpoznawalnym znakiem, co potwierdzają ludzie, którzy przyjeżdżają z zewnątrz - dodaje Małgorzata Karpiel.
W sobotę w „Łudówce" odbyło się jubileuszowe spotkanie dające możliwość złożenia podziękowań za pracę dla GOKR. Z tej okazji przygotowano również wystawę będącą przeglądem wszystkich wydarzeń z minionego pięciolecia.
(ECZ)
źródło: Dziennik Polski Podhalański poniedziałek, 4 lutego 2008 r
...
..
...
...
..
data utworzenia strony: 16.02.2008
Fot. W. Smolak