emblemat Związku Podhalan, 3 kB
ARCHIWUM WYDARZEŃ
emblemat GOKR, 4 kB
Dom Ludowy
Związku Podhalan
Oddział Kościelisko

Warsztaty dla instruktorów tańca i muzyki góralskiej
...
Listopad, za sprawą rozpoczynającego go dnia Wszystkich Świętych, jak i z reguły ponurej aury jesiennej, należy do czasu wszechobecnej melancholii. I nawet w tak ożywionym i tętniącym życiem miejscu na Ziemi, jakim jest Podhale przyjęło się, że ogólnie mało się dzieje. Nic bardziej błędnego. Za sprawą Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko oraz instytucji działających na terenie gminy, takich jak Oddziały Związku Podhalan czy zespoły regionalne, nie można było w gminie narzekać na nudę. „Majowe granie”, uroczyste obchody Święta Niepodległości, spotkanie andrzejkowe Oddziału Związku Podhalan w Witowie, spotkanie biathlonistów, to jeszcze nie wszystkie wydarzenia minionego miesiąca. W dniach 26-27.11.2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Regionalnej Kościelisko odbyły się "Warsztaty dla instruktorów tańca i muzyki góralskiej". Drugiego dnia Warsztatów miał miejsce Gminny Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych.
...
Przegląd organizowany jest od 1996 roku. Celem jego jest podsumowanie rocznej pracy instruktorów i dzieci oraz ustalenie programu na następny rok. W tym roku zawarł się on w dwudniowych „Warsztatach dla instruktorów tańca i muzyki góralskiej”.
Program zajęć obejmował wykłady o następującej tematyce: „Strój podhalański” - dr Stanisława Trebunia-Staszel, „Taniec góralski” - mgr Józef Pitoń, „Metodyka pracy z zespołami dziecięcymi” - mgr Michalina Wojtas, „Zwyczaje i obrzędy” - dr Stanisława Trebunia-Staszel, „Gwara podhalańska” - prof. dr hab. Józef Kąś, „Muzyka góralska” - mgr Aleksandra Szurmiak-Bogucka.
W warsztatach udział wzięły osoby, będące instruktorami, głównie dziecięcych zespołów regionalnych, instruktorami nauki muzyki góralskiej, osoby przygotowujące się do instruktarzu oraz pracownicy ośrodka kultury. To, co zadowalało w widoku skupionych uczestników warsztatów, to ich młody wiek. Nie bójmy się zatem, kultura i tradycje podhalańskie, muzyka i śpiew góralski z pewnością szybko nie zaginą.
Przegląd zespołów góralskich działających na terenie gminy Kościelisko, był następnie posumowaniem powyższych Warsztatów. Dało to okazję do szerokiej dyskusji, możliwości wymiany uwag, i wspólnego wyciągania wniosków, nie tylko wysłuchania oceny jury.
Po omówieniu programów i podsumowaniu warsztatów, dzieci i młodzież miały swoją zabawę andrzejkową. Dwudniowe Warsztaty zakończone zostały wręczeniem certyfikatów dla uczestników i również zabawą, tym razem już z udziałem dorosłych.
Warsztaty zorganizował Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego i patronacie merytorycznym Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
tekst: (MaJa), fot.: Danuta Pyziak
data utworzenia strony: 06.12.2008