INFORMACJA TURYSTYCZNA i KULTURALNA
Związek Podhalan
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej
w Kościelisku

Nagrody za
Całokształt Działalności w Zakresie Upowszechniania, Ochrony i Rozwoju Kultury
w Gminie Kościelisko
...
W dniu 20.05.2010 r. w siedzibie GOKR Kościelisko miało miejsce uroczyste wręczenie nagród za Całokształt Działalności w Zakresie Upowszechniania, Ochrony i Rozwoju Kultury w Gminie Kościelisko. Nagrody te przyznano już po raz trzeci w historii Gminy Kościelisko.
Regulamin przyznawania nagród dla działaczy kultury określa ich dwa rodzaje. Pierwszy to nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, które mogą być przyznawane wielokrotnie. Drugi rodzaj to nagrody dla ludzi, którzy całym swoim życiem i działalnością, przez dziesiątki lat upowszechniali kulturę podhalańską, a poprzez swoją działalność promowali Gminę Kościelisko.
...
Komisja Kultury po przeanalizowaniu wniosków, jakie do niej wpłynęły, jednogłośnie uchwaliła, że nagrody te należą się pięciu seniorom, którzy w trzech miejscowościach gminnych prężnie działali przez wiele lat. Nagrody dla Działaczy Kultury w 2010 r. otrzymali: Katarzyna Gruszka z Dzianisza, Józef Bukowski-Tyrała z Kościeliska, Franciszek Spytek z Kościeliska, Anna Rysula z Witowa i Anna Stopka-Faktor „Cianek” z Kościeliska. Nagrody wręczyli: wójt Gminy Kościelisko Bohdan Pitoń i przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Promocji Gminy Kościelisko. Wyrażając słowa uznania za wielkie zaangażowanie w przekazywaniu rodzimej kultury i tradycji góralskich oraz tradycji przewodnictwa i ratownictwa górskiego wszystkim zacnym laureatom składamy serdeczne gratulacje i życzenia wielu lat w zdrowiu!
....


fot., tekst: GOKR
data utworzenia strony: 26.05.2010