INFORMACJA TURYSTYCZNA i KULTURALNA
Związek Podhalan
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej
w Kościelisku

VI Polaniarski Osod
W niedzielę 12.09.2010 od rana na nowootwartym placu trwały przygotowania do VI Polaniarskiego Osodu.
Osod, czyli powrót bacy z owcami z hal, to jedno z ważniejszych wydarzeń na podhalańskiej wsi, które towarzyszy góralom od najdawniejszych czasów. Od pięciu lat w okresie wczesnej jesieni osod w formie widowiska przedstawia zespół Polaniorze. Impreza w Kościelisku corocznie przepełniona jest akcentami pasterskimi. W części zatytułowanej Nuty ze sałasa muzycy prezentują typowe instrumenty pasterskie: dudy, piscołki, wygrywając przy tym tradycyjne nuty podhalańskie. W tym roku usłyszeliśmy również heligonkę, czyli najstarszy typ akordeonu.
Impreza pierwotnie miała się odbyć na Stadionie Biathlonowym na Groniu, jednak organizatorzy zdecydowali o zmianie miejsca. Tradycyjnie zobaczyliśmy Osod w wykonaniu zespołu góralskiego Polaniorze. Dotąd widowisko plenerowe odbywało się z udziałem owiec, tym razem z powodu zmiany miejsca, owce nie dotarły na Chotarz, a zespół przedstawił widowisko na scenie.
...
W trakcie imprezy zagrali podhalańscy dudziarze: Jan Karpiel-Bułecka, Adam Gąsienica Makowski i Szymon Bafia, wystąpiły zespoły z Czech i Słowacji oraz miejscowe: Góralski Zespół Młodzieżowy z Dzianisza i grupa śpiewacza z Białki Tatrzańskiej - laureat konkursu śpiewu pasterskiego XVIII Przednówka w Polanach.
...
...
...
...
...
Ciekawym wydarzeniem w ramach Polaniarskiego Osodu był Konkurs „O baranie rogi” na potrawy z jagnięciny i baraniny, dla restauracji i karczm z Powiatu Tatrzańskiego. Uczestnicy walczyli o nagrodę główną – statuetkę baranich rogów. Po degustacji potraw, jury pod przewodnictwem Sebastiana Krauzowicza, szefa kuchni Hotelu ”Crocus” z Zakopanego, przyznało wyróżnienia: pierwsze miejsce dla Restauracji „Staro Izba” za marynowany comber jagnięcy, drugie miejsce dla Karczmy „Sywor” za udziec barani w liściach mięty i trzecie miejsce dla Restauracji „Obrochtówka” za kociołek barani. Nagroda główna – baranie rogi - powędrowała na ręce kucharzy ze „Starej Izby”: Krzysztofa Orawca i Michała Krzyściaka. Ci, którym konkursowe potrawy z baraniny pobudziły apetyt, mogli tego dnia skosztować potraw serwowanych przez Karczmę „Polany”, która zapewniała obsługę gastronomiczną podczas trwania imprezy.
W przerwie pomiędzy występami organizatorzy przeprowadzili konkurs dla widowni, w efekcie wszystkim startującym wręczono atrakcyjne nagrody ufundowane przez Stację Narciarską Witów-Ski.
VI Polaniarski Osod był imprezą wieńczącą cykl imprez pod nazwą IX Tatrzańskie Wici. Z tej okazji do Kościeliska przybyli starosta tatrzański Andrzej Gąsienica Makowski i dyrektor Tatrzańskiej Agencji Promocji Rozwoju i Kultury, Krzysztof Król Łęgowski, którzy wraz z organizatorami: Małgorzatą Karpiel–Bzdyk, Zofią Kin i Wójtem Bohdanem Pitoniem, dziękując za udział w imprezach zakończyli IX Tatrzańskie Wici.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji imprezy. Dziękujemy: Serwisowi Informacyjnemu „Watra”, Firmie Nagłośnieniowej „Harnaś Info”, Sebastianowi Krauzowiczowi, szefowi kuchni Hotelu „Crocus”, bacy Władysławowi Zapotocznemu, Zofii Kubiniec–Stanuch, Straży Gminnej z Kościeliska, OSP Kościelisko, policji, Karczmie „Polany”, Zespołowi „Cantare”.
Organizatorem VI Polaniarskiego Osodu byli: Związek Podhalan Oddział Kościelisko, Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko oraz Urząd Gminy Kościelisko. Współorganizatorami: Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury. Finansowego wsparcia imprezie udzieliła Gazownia Krakowska wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGNIG S.A.
Impreza pn. VI Polaniarski Osod była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska–Republika Słowacka pn. „Tatry łączą a nie dzielą, wspólne działania władz samorządowych gwarancją trwałego rozwoju Gminy Kościelisko i Miasta Tvardosin.”


© tekst: MaJa, fot.: GOKR, Anny Karpiel-Semberecka - Serwis Informacyjny "Watra".
data utworzenia strony: 20.09.2010