INFORMACJA TURYSTYCZNA i KULTURALNA
Związek Podhalan
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej
w Kościelisku

Uroczyste otwarcie Centrum Kultury i sceny plenerowej
.
W dniu 11.09.2010 r. (sobota) w Kościelisku miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Kultury i placu rekreacyjno–kulturalnego ze sceną plenerową. Modernizacja instytucji kultury jest wynikiem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska–Republika Słowacka 2007-2013. Partnerzy projektu: Gmina Kościelisko i Miasto Twardosin (Słowacja) wspólnie realizują projekt, który jest podstawą do pogłębienia współpracy przygranicznej w zakresie kultury i innych dziedzin życia społecznego. W ramach projektu po obu stronach granicy dokonano modernizacji budynków instytucji kultury. Od początku realizacji przedsięwzięcia strony polska i słowacka odbyli szereg spotkań, polegających na wymianie młodzieży i doświadczeń w dziedzinie kultury i oświaty.
....
Uroczystego otwarcia Centrum Kultury przy ul. Nędzy–Kubińca 76 dokonali Józef Bukowki–Tyrała, sołtys wsi Kościelisko, Vlasta Jancekowa, zastępca burmistrza miasta Twardoszyn, Stanisława Czubernat, skarbnik Gminy Kościelisko i Edward Amilkiewicz, radny Gminy Kościelisko, którzy przecięli symboliczną wstęgę. Następnie ksiądz Henryk Jurczasiak poświęcił nowo wyremontowany budynek. Przybyli na otwarcie Centrum Kultury zaproszeni goście mogli podziwiać prace Andrzeja Bukowskiego Palorza. Wystawa prezentuje malarstwo i rzeźbę, które stanowią niezwykle bogaty i urozmaicony dorobek artysty. Finisaż tej wystawy będzie miał miejsce w dniu 25 września o godz. 18:00 w sali wystawowej Ośrodka.
Z Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko uroczystości przeniosły się na plac kulturalno-rekreacyjny naprzeciw Domu Ludowego na Chotarzu. Niespodzianką okazał się koncert orkiestry ze Słowacji, który tym samym zainaugurował sobotnią imprezę. Następnie przy dźwiękach muzyki góralskiej wójt Gminy Kościelisko Bohdan Pitoń, burmistrz miasta Twardoszyn Ivan Sasko, Grzegorz Stech z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Andrzej Bukowski Palorz przecinając wstęgę oficjalnie otwarli nowy obiekt - scenę plenerową. Na realizację projektu składa się praca wielu osób, począwszy od twórców i pomysłodawców projektu, poprzez projektantów i wykonawców obiektów, na realizatorach imprez skończywszy.
...
Małgorzata Karpiel-Bzdyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko, prowadząc sobotnią imprezę, przybliżyła nam dokonane działania w zakresie współpracy transgranicznej. Ważnym wydarzeniem wieczoru był koncert Zespołu „Krywań”, który żywiołową muzyką, poczuciem humoru i temperamentem scenicznym rozgrzewał zgromadzoną publiczność.


© fot., tekst: GOKR
data utworzenia strony: 20.09.2010