INFORMACJA TURYSTYCZNA i KULTURALNA
Związek Podhalan
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej
w Kościelisku

XVIII Przednówek w Polanach
Przez dwa dni, w sobotę i niedzielę, 8 i 9 maja, trwał w Kościelisku XVIII Przednówek w Polanach. Jest to coroczna impreza o charakterze regionalnym, obfitująca w ciekawe wydarzenia. Głównym punktem Przednówka są przeglądy grup rodzinnych, gry na instrumentach pasterskich, śpiewu pasterskiego i muzyk góralskich, które mają charakter konkursu. Impreza odbywa się w Domu Ludowym w Kościelisku, będącym siedzibą Związku Podhalan Odział Kościelisko.
...
...
Tegoroczny Przednówek organizatorzy rozpoczęli od otwarcia wystawy pn. „Mój z mojom”. Wystawa prezentuje fotografie i portrety ślubne kościeliszczan.
Także w sobotę miała miejsce pierwsza część przeglądu, w trakcie której zaprezentowało się 5 grup śpiewaczych. Występy konkursowe oceniało w tym roku jury w składzie: Anna Naglak, Bronisława Obrochta, Maria Mateja-Torbiarz, Andrzej Obrochta i Tadeusz Styrczula-Maśniak.
Natomiast wieczorem bawiono się na zabawie góralskiej, a do tańca przygrywał zespół Wałasi i Lasoniowie.
...
Niedzielne wydarzenia rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Kościelisku w intencji członków Związku Podhalan Oddział w Kościelisku z okazji jubileuszu 85-lecia powstania Oddziału. Następnie miał miejsce przejazd paradny wozami konnymi przez Kościelisko na trasie: szkoła – Karpielówka – Polana Krzeptowskiego Biołego – Gronik – Nędzówka – Chotarz – Dom Ludowy.
...
Na zakończenie przejazdu, w Domu Ludowym, odbyła się degustacja serów owczych i zyntycy.
...
...
...
O godzinie 14-tej zagrała muzyka i rozpoczęły się występy. Gościnnie na scenie wystąpił Zespół Fatran ze Słowacji. Prócz uczestników zespołu na Przednówek przybyli licznie zaproszeni goście ze Słowacji, z okręgu Twardoszyn, gdyż Przednówek był jednym z cyklu spotkań w ramach współpracy transgranicznej.
...
....
Kolejno miały miejsce przeglądy grup rodzinnych, gry na instrumentach pasterskich, śpiewu pasterskiego, muzyk góralskich. W sumie na scenie zobaczyliśmy 20 prezentacji: 16 grup i 4 solistów w różnych kategoriach.
...
...
...
..
Na zakończenie niedzielnej imprezy, wystąpił zespół Polaniorze z Kościeliska.
...
Ogłoszenie zwycięzców, rozdanie nagród i zakończenie XVIII Przednówka w Polanach nastąpiło już o godzinie 20-tej.
Protokół Jury >>>

Impreza pn. XVIII Przednówek w Polanach była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska–Republika Słowacka pn. Tatry łączą a nie dzielą, wspólne działania władz samorządowych gwarancją trwałego rozwoju Gminy Kościelisko i Miasta Tvardosin. Organizatorami XVIII Przednówka w Polanach byli: Urząd Gminy Kościelisko, Związek Podhalan Oddział Kościelisko i Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko. Współorganizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Zakopanem i Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury. Patronat medialny nad imprezą sprawował Tygodnik Podhalański i Podhalański Serwis Informacyjny WATRA. Wsparcia finansowego udzieliła Gazownia Krakowska wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGNIG S.A.
...
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, komisji oceniającej uczestników przeglądu, konferansjerowi Zofii Kubiniec-Stanuch, pytacom: Władysławowi Rząsce, Stanisławowi Leśniakowi, Tadeuszowi Styrczuli-Maśniakowi, Krzysztofowi Grzechowi, muzyce góralskiej z zespołu Polaniorze z Kościeliska i wszystkim tym, którzy przyczynili sie do tego, aby ta impreza była udana.

więcej zdjęć: Podhalański Serwis Informacyjny WATRA


© fot.: Wojciech Smolak
data utworzenia strony: 13.05.2010