Święto Niepodległości 2011 w Gminie Kościelisko
INFORMACJA TURYSTYCZNA i KULTURALNA
Związek Podhalan
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej
w Kościelisku

Święto Niepodległości 2011 w Gminie Kościelisko
..
...
W tym roku powiatowe obchody Święta Niepodległości miały miejsce w Gminie Kościelisko. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą za Ojczyznę w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Kościelisku. Po mszy delegacje, poczty sztandarowe i uczestnicy udali się pod pomnik Krzyża Polskiego, który znajduje się obok kościoła. Tam proboszcz parafii Kościelisko odmówił modlitwę za poległych w obronie Ojczyzny, po czym odśpiewano hymn państwowy, który zagrała Parafialna Orkiestra Dęta z Witowa, a delegacje złożyły wieńce i znicze pod pomnikiem.
...
Następnie uformowano korowód, który prowadziła kapela góralska i udano się do Domu Ludowego w Kościelisku. Na scenie zebranych przywitała orkiestra dęta, po czym młodzież z Zespołu Szkół w Kościelisku przedstawiła piękny spektakl słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej. Po akademii orkiestra dęta zagrała koncert pieśni patriotycznych. Na zakończenie uczestnicy mogli poczęstować się pyszną wojskową grochówką.
Dziękujemy straży gminnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Kościeliska za pomoc w prowadzeniu pochodu, a delegacjom i pocztom sztandarowym za przybycie.
 


© fot., tekst: GOKR
data utworzenia strony: 19.11.2011