INFORMACJA TURYSTYCZNA i KULTURALNA
Związek Podhalan
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej
w Kościelisku

Dzień Sportu w Kościelisku
Pokaz gimnastyki artystycznej i tańca nowoczesnego
...
W niedzielę, 17 lipca, w ramach obchodzonego w Kościelisku Dnia Sportu na scenie plenerowej wystąpiły grupy gimnastyczne z Dzianisza, Kościeliska i z Centrum Wolnego Czasu w Twardoszynie na Słowacji. Każda grupa zaprezentowała publiczności układ taneczny złożony nierzadko ze skomplikowanego zestawu kroków i figur.
Na najmłodszych widzów czekały także różne ciekawe konkursy sportowe z nagrodami. Dzień Sportu zakończyła plenerowa dyskoteka poprowadzona przez DJ-a.
....
...
 
 


fot., tekst: GOKR
data utworzenia strony: 23.07.2011