Uruchomienie punktu informacji turystycznej w Witowie
INFORMACJA TURYSTYCZNA i KULTURALNA
Związek Podhalan
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej
w Kościelisku

Otwarcie punktu informacji turystycznej w Witowie
logo MSIT
...
W dniu 25 listopada 2011 r. w Witowie, w filii GOKR Kościelisko, została oficjalnie otwarta Jednostka Informacji Turystycznej działająca w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Uroczystego otwarcia dokonał wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, wójt Gminy Kościelisko Bohdan Pitoń, przewodniczący Rady Gminy Roman Krupa, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy Kościelisko Zofia Leśnik, dyrektor TARPiK Krzysztof Król-Łęgowski oraz dyrektor GOKR Kościelisko Małgorzata Karpiel-Bzdyk.
Tego dnia otwarte zostały także jednostki IT w Białce Tatrzańskiej oraz Białym Dunajcu.
...
Starostwo Tatrzańskie, a co za tym idzie Gmina Kościelisko, jako jeden z 25 partnerów uczestniczy w projekcie Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Priorytet 3 „Turystyka i przemysł kulturowy” Działanie 3.1 „Rozwój infrastruktury turystycznej”.
...
Pracownicy punktów informacji turystycznej przeszli kompleksowe szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi turysty. Jednostki IT dysponują szerokim katalogiem materiałów informacyjnych o Małopolsce (18 tytułów wydawnictw, 7 wersji językowych, 2,5 mln nakładu). Każda jednostka IT będzie podlegać certyfikacji. Głównym założeniem jest, aby w całym regionie wszystkie jednostki IT pracowały według jednolitych, wysokich standardów obsługi turysty.
Przy głównych atrakcjach turystycznych Małopolski stanęło blisko 90 tablic informacyjnych. Przy drogach wojewódzkich oraz powiatowych zamontowano ponad 170 turystycznych znaków drogowych zachęcających turystów do zwiedzania atrakcji małopolski.
Więcej informacji na http://kampania.visitmalopolska.pl/


© fot., tekst: GOKR
data utworzenia strony: 30.11.2011