INFORMACJA TURYSTYCZNA i KULTURALNA
Związek Podhalan
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej
w Kościelisku

TURNIOKI w Kościelisku
góralska muzyka na ostrą nutę
....
...
W ramach „Ferii z folklorem”, we czwartek 27 stycznia w Domu Ludowym w Kościelisku, koncertował zespół Turnioki. Muzyka góralska w żywiołowych aranżacjach i piękne kolędy przyciągnęły grono fanów.
Koncert zorganizował Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko.


© fot. W. Smolak, tekst: GOKR
data utworzenia strony: 20.02.2011