Jubileusz 10 lat GOKR Kościelisko
INFORMACJA TURYSTYCZNA i KULTURALNA
Związek Podhalan
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej
w Kościelisku

Jubileusz 10 lat GOKR Kościelisko
 
Życzenia, gratulacje, dyplomy, pyszny tort i gromkie sto lat wypełniły 10-te urodziny Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku. Ośrodek w ciągu roku organizuje około 50 różnorakich wydarzeń. Jak łatwo policzyć, podczas 10 lat funkcjonowania przygotował dla mieszkańców gminy i jej gości 500 propozycji. Publiczność uczestnicząca w jubileuszowym spotkaniu życzyła instytucji i jej pracownikom kolejnych 500 imprez!
....
Jubileusz Ośrodka odbył się 22 listopada w Domu Ludowym w Kościelisku. Na spotkanie przybyły m.in. władze urzędu gminy, przedstawiciele instytucji współpracujących z GOKR-em, sponsorzy i sympatycy Ośrodka. Piątkowy jubileusz był podziękowaniem dla nich od pracowników GOKR-u za różnego rodzaju pomoc – finansową, merytoryczną, a także zwyczajne ciepłe słowa. Jak podkreślała Małgorzata Karpiel-Bzdyk, dyrektor placówki bez tych instytucji i życzliwych ludzi z pewnością działalność ośrodka nie byłaby tak prężna.
...
...
Po przywitaniu gości dziecięcy zespół „Polany” z Kościeliska zaprezentował widowisko „Janosik”. Następnie dyrektor Ośrodka przypomniała historię placówki. GOKR Kościelisko został powołany Uchwałą Rady Gminy Kościelisko III/20/2002 z 28 grudnia 2002 r. i zaczął funkcjonować jako samorządowa instytucja kultury od 2 lutego 2003. Pierwotnie był instytucją organizowaną przez Gminę Kościelisko i Związek Podhalan w Kościelisku, a od roku 2007 – po zmianie statutu – jest instytucją, której organizatorem jest wyłącznie gmina Kościelisko.
Pierwszym dyrektorem Ośrodka była Maria Bętkowska, która sprawowała tę funkcję w latach 2003– styczeń 2008. Drugim szefem placówki była Iwona Kiwacka-Majerczyk (styczeń– marzec 2008), którą zastąpiła obecna dyrektor Małgorzata Karpiel-Bzdyk.
...
Na działalność GOKR-u składają się m.in.: wystawy, koncerty, festyny, spektakle, spotkania, posiady, wernisaże, konkursy, przeglądy, warsztaty i kiermasze świąteczne. Ośrodek zatrudnia sześciu instruktorów w trzech szkolnych zespołach regionalnych, prowadzi grupę gimnastyki akrobatycznej „Szarotki” i naukę gry na skrzypcach we wszystkich miejscowościach. – Piszemy i realizujemy projekty, dzięki którym pozyskujemy środki unijne.
Współorganizujemy, współfinansujemy i świadczymy pomoc merytoryczną przy najważniejszych imprezach kulturalnych na terenie gminy – wyliczała na spotkaniu Małgorzata Karpiel-Bzdyk.
GOKR odpowiada także za promocję i informację turystyczną. W filii w Witowie prowadzi wspólnie z Tatrzańską Agencją Rozwoju i Promocji informację turystyczną w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT). Przygotowuje też kolumny informacyjne w lokalnej prasie: „Nowiny z Polaniarskiej Gminy” w Tygodniku Podhalańskim i stronę w „Kurierze Tatrzańskim”. Do niego należy też aktualizacja stron internetowych: www.koscielisko.com.pl oraz www.koscieliska.pl. GOKR organizuje spotkania i wyjazdy młodzieży w ramach projektu „Twin-Town”, świadczy pomoc w przygotowaniu różnego rodzaju wydarzeń i materiałów promocyjnych gminy oraz prowadzi dokumentację filmową i fotograficzną z imprez kulturalnych organizowanych bądź współorganizowanych przez GOKR Kościelisko.
Świętujący jubileusz GOKR-u goście mogli obejrzeć pokaz slajdów poświęcony imprezom Ośrodka z ostatnich 10 lat.
.
Wszystkie byłe i obecne panie – pracownice GOKR-u razem wyszły na scenę, by „śpiewająco” powitać zgromadzonych na uroczystości gości. Po tym nastąpiło wspomnienie zmarłych. Maria Bętkowska, Władysław Styrczula-Maśniak, Roman Gąsienica Sieczka, Helena Rysula, Władysław Trebunia–Tutka i wielu innych – wszyscy byli związani z Ośrodkiem.
....
......
..
.
...
Częścią uroczystości było też wręczenie dyplomów: dla pracowników, instytucji i osób współpracujących, sponsorów, wójta i rady gminy.
..
...
Nie zabrakło okolicznościowych przemówień, jubileuszowego tortu ufundowanego przez wójta i radę gminy Kościelisko oraz gromkiego sto lat.
Z okazji jubileuszu GOKR otrzymał nie tylko wiele ciepłych słów i życzeń, ale również niezwykle pamiątki, w tym m.in. podziękowanie od pana Marka Szali (występował w imieniu wszystkich artystów, którzy do tej pory prezentowali swoje prace w Ośrodku) z fragmentem obrusu z ołtarza papieskiego spod Wielkiej Krokwi, a także rycinę zmarłego Władysława Trebuni-Tutki przekazaną przez syna, Krzysztofa. Końcowym punktem programu był poczęstunek ufundowany m.in. przez „Karczmę Polany”.
– Największym sukcesem Ośrodka jest fakt, że organizowanych przez nas imprez nie ubywa, a wręcz przeciwnie – ich liczba rośnie. Cieszy nas też ich różnorodność, bo każdy może w naszych propozycjach znaleźć coś dla siebie. To docenia publiczność – wylicza dyrektor Karpiel-Bzdyk i dodaje, że wyzwań na przyszłość nie brakuje. Pracownicy ośrodka nie tylko kontynuują wydarzenia rozpoczęte przez swoich poprzedników, ale wymyślają też nowe projekty. Coraz szerszy wachlarz propozycji był i nadal jest determinowany m.in. zmieniająca się lokalizacją Ośrodka – ten do 2009 roku mieścił się w Domu Ludowym, teraz funkcjonuje przy ul. Stanisława Nędzy-Kubińca, przybyła także scena plenerowa. W przyszłości planowana jest budowa nowego Centrum Tradycji i Turystyki, które – zdaniem pani dyrektor – z pewnością znów nieco zmieni ofertę GOKR-u.
Joanna Korta
Galeria zdjęć z Jubileuszu >>>
fot.: Wojciech Smolak


© fot. Wojciech Smolak, tekst: Joanna Korta
data utworzenia strony: 06.12.2013