Szlak bez Granic
INFORMACJA TURYSTYCZNA i KULTURALNA
Związek Podhalan
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej
w Kościelisku

SZLAK BEZ GRANIC
....
W sobotę 23 lutego 2013 r. odbyła się V edycja biegu integracyjnego pod nazwą „Szlak bez Granic”. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski i Prezydent Republiki Słowacji Pan Ivan Gasparovic.
Celem imprezy jest popularyzacja narciarstwa biegowego w Tatrach Zachodnich , otwarcie transgranicznego szlaku biegowego między zaprzyjaźnionymi gminami : Miastem Tvardoszyn, Gminą Kościelisko a także ośrodkami narciarskimi z Witowa i Oravic oraz integracja polskich i słowackich uczestników biegu.
Prezydenci Polski i Słowacji zainaugurowali zawody, w których wystartowało ponad 200 osób, uczniów oraz zawodników z kilku polskich i słowackich miast. Zakończenie zawodów odbyło się po stronie słowackiej, gdzie prezydent Słowacji Pan Ivan Gasparovic w towarzystwie ministra Pansa Sławomira Rybickiego wręczył puchary zwycięzcom.
„…to wydarzenie powinno nas prowadzić ku zrealizowaniu idei zimowych igrzysk olimpijskich w rejonie Tatr…” – powiedział prezydent Komorowski podczas otwarcia zawodów.
„…Konieczne będą decyzje komitetów olimpijskich i decyzje rządowe, aby wspólnym wysiłkiem, także poprzez wspólne wydarzenia, jakim jest transgraniczny bieg narciarski, tworzyć odpowiedni klimat dla zrealizowania wielkiej idei igrzysk olimpijskich w rejonie naszych wspólnych Tatr…” – wskazał Bronisław Komorowski.
...
Tuż przed startem, do którego sygnał dali obaj prezydenci, członek działający przy Polskim Komitecie Olimpijskim (PKOl) komisji Młodzieży i Nadziei Olimpijskich Czesław Fluder, wręczył prezydentom Polski i Słowacji honorowe złote odznaki PKOl. W imprezie wzięli udział parlamentarzyści, władze samorządowe, powiatowe oraz olimpijczycy, którzy osobiście prosili pana prezydenta o poparcie idei organizacji olimpiady 2022 na naszym terenie. Mamy nadzieję, że tegoroczne zawody przyczyniły się do wzmocnienia przyjaźni pomiędzy społecznością Polski i Słowacji, promowały biegi narciarskie, a słowa pana prezydenta Komorowskiego wypowiedziane podczas otwarcia zawodów do wójta Gminy Kościelisko Bohdana Pitonia proszącego o wsparcie idei organizacji olimpiady „Panie Wójcie, Pan już załatwił” przełożą się w przyszłości na poparcie naszych starań w organizacji tak poważnego przedsięwzięcia jakim byłaby organizacja zimowych igrzysk olimpijskich 2022.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom, Wspólnocie Leśnej, Biathlonowemu Klubowi Sportowemu „Wojsko Polskie Kościelisko”, który gościł uczestników imprezy przedstawiając koncepcję rozbudowy ośrodka biathlonowego w Kirach, panu Romanowi Krupie – dyrektorowi stacji Witów-Ski, który był głównym koordynatorem przygotowań, muzyce góralskiej, panu Czesławowi Fluderowi i pani dyrektor GOKR Małgorzacie Karpiel Bzdyk, którzy prowadzili imprezę, straży gminnej w Kościelisku, członkom Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy w tak krótkim czasie i na takim poziomie abyśmy mogli gościć prezydentów Polski i Słowacji.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na Siwej Polanie aby wziąć udział w IV Biegu Narciarskim „Szlak bez Granic”, a pobyt tak zacnych gości stanie się coroczną tradycją.


© fot. Wojciech Styrczula, tekst: Anna Fidermak
data utworzenia strony: 04.03.2013