INFORMACJA TURYSTYCZNA i KULTURALNA
Związek Podhalan
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej
w Kościelisku

Gmina Kościelisko - kolebka artystycznych rodów podhalańskich
Wystawa fotografii Anny Konop
...
W maju i w czerwcu mogliśmy oglądać w Kościelisku wystawę fotograficzną autorstwa Anny Konop „Gmina Kościelisko - kolebka artystycznych rodów podhalańskich” .
Gmina Kościelisko to miejsce ludzi wybitnie utalentowanych artystycznie, którzy dzięki swojej pracy i talentom czynią go specyficznym. Nie sposób na jednej wystawie pokazać wszystkich twórców z terenu gminy, bo jest ich naprawdę wielu. Autorka uwieczniła zatem głównie osoby uhonorowane „Nagrodą Wójta Gminy Kościelisko za całokształt działalności kulturalnej” oraz inne, wybrane, które swe zdolności przekazują kolejnym pokoleniom. Tworzą przez to żywą kulturę podhalańską i kontynuują zanikające umiejętności i zawody, takie jak między innymi taniec, muzyka i gwara góralska, hafciarstwo, ciesielstwo, pasterstwo, snycerstwo, ratownictwo i przewodnictwo tatrzańskie, dorożkarstwo, malarstwo na szkle a także działalność społeczna.
Pojawiło się na wystawie 30 fotogramów, a każde zdjęcie to kolejny artysta i odrębna historia życia i talentu.
Wystawa powstała przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
 
 
 
 
 


© fot., tekst: GOKR
data utworzenia strony: 24.06.2014