INFORMACJA TURYSTYCZNA i KULTURALNA
Związek Podhalan
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej
w Kościelisku

Sykowne Gaździny z Kościeliskiej Gminy
.
W czwartek, 12 lutego odbył się w Domu Ludowym w Kościelisku Konkurs na najlepsze Gaździny Gminy Kościelisko, które przyrządzą najlepszą podhalańską potrawę tradycyjną oraz współczesną potrawę z użyciem produktów lokalnych pod nazwą „Sykowne Gaździny z Kościeliskiej Gminy”.
Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko, a projekt współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.
Wsparcia merytorycznego udzielili: Gmina Kościelisko i Związek Podhalan Oddział w Kościelisku.
....
....
W imieniu organizatorów bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby impreza była udana.
Dziękuję gaździnkom z całej gminy, które tak licznie odpowiedziały na nasze zaproszenie i poprzez swój udział sprawiły, że impreza miała wyjątkowy charakter i, jak podkreśliło jury, przeniosły nas w piękny świat dzieciństwa naszych dziadków.
Dziękuję jury, Państwu : Małgorzacie Wnuk, Annie Nędzy Kubiniec , Małgorzacie Lizoń-Gąsienicy, Wojciechowi Styrczuli Maśniakowi i Romanowi Krupie za nieocenioną pracę w komisji konkursowej.
Gminie Kościelisko oraz Związkowi Podhalan w Kościelisku dziękuję serdecznie za pomoc merytoryczną. Fundacji Majowe Granie za użyczenie białych obrusów. Dziękuję Józefowi Pitoniowi, Zespołowi „Polany”, muzyce góralskiej, a także Zofii Kubiniec Stanuch za stworzenie podczas imprezy klimatu nawiązującego do naszych tradycji.
Dziękuję wreszcie wszystkim uczestnikom, bez których zabawa nie byłaby tak udana.
..
Gratuluję jednocześnie wszystkim naszym laureatom i zapraszam na kolejne wydarzenia realizowane przez nasz Ośrodek.
Małgorzata Karpiel-Bzdyk
Dyrektor GOKR Kościelisko
.

Więcej zdjęć


© fot. Wojciech Smolak, tekst: GOKR
data utworzenia strony: 17.02.2015