INFORMACJA TURYSTYCZNA i KULTURALNA
Związek Podhalan
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej
w Kościelisku

Promocja tomiku wierszy Józefa Stopki-Faktora
„Posiady przy Warculi”
.
17 kwietnia w Domu Ludowym w Kościelisku odbyła się promocja tomiku wierszy Józefa Stopki Faktora „Posiady przy Warculi”.
... .
Autor urodził się 28 lutego 1946 r. na Krzeptówkach. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Zakopanem rozpoczął naukę w Zespole Rzemiosł budowlanych w Zakopanem. Po roku zmienił jednak szkołę – w 1968 r. ukończył Liceum Pedagogiczne w Zakopanem. Dyplom nauczyciela matematyki zdobył w Studium Nauczycielskim w Nowym Sączu. Rozpoczął też studia na wydziale matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ale przerwał je ze względu na sytuację rodzinną. Przez 32 lata pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych i Gimnazjum nr 3 w Zakopanem. Był uczestnikiem i laureatem wielu konkursów gwarowych i literackich. Jest twórcą bardzo religijnym – napisał m.in. tekst pieśni „Śpiewajmy św. Janowi Pawłowi II na góralską nutę”, którą w czasie kanonizacji papieża – Polaka wykonywał zespół „Polaniorze” w Kościelisku. Józef Stopka Faktor publikował swoje wiersze m.in. w „Tygodniku Podhalańskim” i „Duchu gór”. W 1996 r. ukazał się pierwszy tomik jego wierszy „U nos pod reglami”.
.....
Oprawę artystyczną spotkania w Domu Ludowym przygotował zespół „Polaniorze”, który zawdzięcza temu autorowi wiele tekstów o tematyce religijnej. Do recytacji zaproszeni zostali również przybyli goście, w tym 7 letni wnuk poety, Franek. Wydanie tomiku było możliwe dzięki Związkowi Podhalan w Zakopanem oraz pani dr Małgorzacie Wnuk.
..


© fot. GOKR, tekst: Jonna Korta
data utworzenia strony: 2.05.2015