Jubileusz w Kościelisku
INFORMACJA TURYSTYCZNA i KULTURALNA
Związek Podhalan
oraz
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej
w Kościelisku

Jubileusz w Kościelisku
....
8 grudnia 2016 r. był dla wielu osób specjalnym dniem. Wtedy bowiem w Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku nastąpiło odznaczenie par małżeńskich zamieszkałych w gminie Kościelisko medalami za długoletnie pożycie. Pary, które zawarły związek małżeński w roku 1966 otrzymały medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenia te są dowodem uznania za zgodność pożycia małżeństwa, za trud pracy i wielu wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny.
Medal, jako uznanie dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach. W roku 1992 medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” został włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych.
Aktu dekoracji dokonał wójt Gminy Kościelisko Bohdan Pitoń. Jubilaci oprócz medali przyznanych przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali listy gratulacyjne od wójta Gminy Kościelisko oraz upominki.

Odznaczeni zostali:
Folfas
Maria i Franciszek Folfas z Witowa
Kowalczyk
Michalina i Jan Kowalczyk z Kościeliska

Prelich
Barbara i Józef Prelich z Kościeliska
Staszel
Antonina i Stanisław Staszel z Kościeliska

Styrczula
Anna i Stanisław Styrczula z Kościeliska
Trzebunia
Janina i Marian Trzebunia z Kościeliska


oraz Stefania i Józef Kojs z Witowa, nieobecni na uroczystości.
.
..
 


© fot. Wojciech Smolak, tekst: UG Kościelisko
data utworzenia strony: 13.12.2016