logo Związku Podhalan, 3 kB

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Dom Ludowy
Związku Podhalan
Oddział Kościelisko


POLANIORZE

góralski zespół regionalny
highlanders’ folk ensemble
Gebirgsfolklore-Ensemble
grupo folklorico de montańa
KOŚCIELISKO

40 kB
Zespół Polaniorze z Kościeliska został założony przez działaczy Oddziału Związku Podhalan w Kościelisku w 1977 roku. Nazwa zespołu pochodzi od dawnej nazwy wsi - Polany. Trzon zespołu stanowili muzycy i tancerze rozwiązanego zespołu regionalnego działającego przy Wojskowych Domach Wczasowych w Kościelisku. Kierownikiem zespołu był Andrzej Pitoń Kubów i Józef Bukowski Tyrała, instruktorami zaś Tadeusz Bukowski i Andrzej Gąsienica Buk.
Swoja autentycznością i żywiołowością w przekazywaniu obrazów z życia polaniarskiej wsi podbijali publiczność i jury wielu przeglądów i festiwali. W 1978 roku zdobyli Złotą Ciupagę na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Członkowie zespołu brali udział w filmach np. Ród Gąsieniców.
W ciągu kilku lat przedstawiali tradycje i zwyczaje w wielu miastach Polski i za granicą. Po wyjeździe kierownika Andrzeja Pitonia do USA zespół działał jeszcze kilka lat występując sporadycznie. W tym  okresie prowadził go Wacław Przeklasa i Wojciech Karpiel.
Zespół został reaktywowany 27 czerwca 1998 roku, a jego prowadzenia podjęli się Maria i Stanisław Krupowie. Zespół liczy obecnie 60 osób i brał już udział w kilku festiwalach w kraju i za granicą. W lipcu bieżącego roku występował w Berlinie, a w sierpniu na festiwalu w Madrycie.
Zespół stara się godnie kultywować tańce, śpiew i tradycje naszych przodków.

The Polaniorze Ensemble was created in 1977 by the activists of the Highlanders’ Union (Związek Podhalan) at Kościelisko.
Its name has been derived from the old name of the village, which was once known as  Polany. The core of the group were the musicians and dancers of the former regional folk ensemble at the Army Recreation Centre at Kościelisko, which had been disbanded. The Ensemble managers were Andrzej Pitoń and Józef Bukowski, and its instructors were Tadeusz Bukowski and Andrzej Gąsienica.
The authentic character of the Ensemble and their spontaneous presentation of the life in the village greatly impressed the audience and the jury of many a concert and festival. In 1978 the group was awarded the Golden Mountaineer's Axe at the International Festival of Highlander Folklore in Zakopane. Its members acted in many films. For several years they  presented Highlander tradition and customs in many towns in Poland and abroad. After its manager Andrzej Pitoń left for the United States, the Ensemble continued its activity under Wacław Przeklasa and Wojciech Karpiel, but performed only sporadically.
It was reactivated on 27 June 1998, under the management of Maria and Stanisław Krupa. It consists now of 60 persons and has already taken part in several festivals in Poland and abroad. The Ensemble is intent on the proper practicing of the songs, dances and traditions of our ancestors.

Das Ensemble Polaniorze von Kościelisko wurde von den Aktivisten der Abteilung des Podhalanie Verbandes in Kościelisko im Jahr 1977 gegründet. Der Name des Ensembles ist auf den alten Namen des Dorfes - Polany, was so viel wie Almen, Bergweiden bedeutet, zurückzuführen.
Das Ensemble präsentiert Musik, Tanz und Volksbräuche wie auch Szenen aus dem Leben eines Hochgebirgs- und Hirtendorfes. Mit seiner Authentizität eroberte es das Herz von Publikum und Jury an vielen Festivals und künstlerischen Darbietungen im In- und Ausland.
Im Jahr 1978 gewann es den den ersten Preis - Złota Ciupaga - den Goldenen Bergstock an dem Internationalen Festival der Gebirgsfolklore in Zakopane. Die Mitglieder des Ensembles spielten auch in einigen polnischen Filmen mit.
Das Ensemble, zu dem seit 1998 viele neue Mitglieder gehören, zählt 60 Personen. Sie wohnen in dem Dorf Kościelisko und tragen Volkstrachten, deren Schnitt und Verzierung an die traditionelle Festkleidung dieser Region anknüpft. Die Lieder und Tänze, die von den Künstlern dargestellt werden, bleiben bis heute ein untrennbares Element des Hirtenlebens auf Almen oder der Hochzeitsbräuche.
Das Ensemble bemüht sich, die Tänze, den Gesang und die Traditionen seiner Vorfahren gebührend zu pflegen.

23 kB18 kB
fotografie: © 2000 Paweł Murzyn
<< back / powrót
<< powrót do strony głównej