logo Związku Podhalan, 3 kB

ZWIĄZEK PODHALAN
ODDZIAŁ KOŚCIELISKO


>>> mniejsze litery           większe litery <<<

logo, 5 Kb

Zofia Bukowska Kasyjanowa
ŚWIAT MOICH SŁÓW
Podhalańska Oficyna Wydawnicza, Kościelisko 2007
.Poetycka twórczość Zofii Bukowskiej Kasyjanowej już na stałe wpisała się życie literackie i kulturalne Podhala. Publikując wiersze pani Zofii Bukowskiej Kasyjanowej chcemy podkreślić jej wielkie zasługi dla rozwoju współczesnej literatury podhalańskiej, ale przede wszystkim podarować swoim Czytelnikom jeszcze jeden tomik interesującej poezji. Wiersze Zofii Bukowskiej Kasyjanowej otwarte są na świat i drugiego człowieka, pełne wnikliwych obserwacji, stanowiących punkt wyjścia do głębokich rozważań, ale jednocześnie są one mocno osadzone w tym co rodzime, tradycyjne, a więc w tym co, według poetki, dobre i piękne. To jest świat słów poetki, góralki, świat słów prostych, prawdziwych i dobrych. W każdym tekście obecny jest ten sam, przejmujący głos, wrażliwy i zatroskany. Głos wspomnień i współczesności, głos z Podhala i głos z wielkiego, obcego miasta. ŚWIAT MOICH SŁÓW to ujmujący bogactwem doznań i refleksji zapis poetki żyjącej na granicy dwóch rzeczywistości: polskiej i amerykańskiej, rzeczywistości zakorzenionej w tradycji, w wartościach, spokojnej, ukrytej gdzieś głęboko w pamięci i rzeczywistości globalnej, pustej, wrogiej, by nie rzec destrukcyjnej. Stąd też w wierszach tych bardzo często daje się odczuć nastrój nostalgii, melancholii i smutku. Jest też cień optymizmu czerpany z ciągłych powrotów do "rodnej ziemi" i to zarówno tych duchowych jak i rzeczywistych. Szczególnie mocno Autorka wyraża to w wierszu CO MI TAM: Wracam gdzie cień Tatr i moja Ziemia Kolegium Redakcyjne Podhalańskiej Oficyny Wydawniczej składa wyrazy wdzięczności Autorce za przekazanie wierszy, rezygnację z honorarium autorskiego oraz finansowe wsparcie edycji tomiku. W imieniu Autorki dziękujemy zaś wszystkim życzliwym Jej osobom, które przyczyniły się do wydania niniejszej książki.
Mamy nadzieję, że tomikiem poezji Zofii Bukowskiej Kasyjanowej, który oddajemy do rąk Czytelników debiutujemy za Wielką Wodą.

Stanisława Trebunia-Staszel
ŚLADAMI PODHALAŃSKIEJ MODY
Studium z zakresu historii stroju górali podhalańskich.
Podhalańska Oficyna Wydawnicza, Kościelisko 2007
.
Publikacja „Śladami podhalańskiej mody” jest wynikiem długoletnich badań nad strojem regionalnym, prowadzonych przez Stanisławę Trebunię-Staszel. To niezwykle wnikliwa i bogato ilustrowana monografia stroju podhalańskiego. To również zbiór pokaźnych materiałów źródłowych i fotografii. Publikacja bardzo oczekiwana, bowiem dotychczas problematyka stroju górali Podtatrza nie doczekała się tak obszernego opracowania.
Strój góralski to szczególny znak odrębności i tożsamości regionalnej. Jest elementem identyfikacji z kulturą i tradycją. Był nie tylko ubiorem, stanowiącym odbicie lokalnych gustów i mód, ale spełniał wiele ważnych społecznie funkcji, był m.in. swoistym rodzajem wyznacznika statusu materialnego, przez lata świadczył i dziś świadczy także o zamożności mieszkańców Podhala.
W obecnych czasach jest zakładany przy okazji świąt kościelnych, uroczystości rodzinnych, a także występów zespołów regionalnych. Wpisany jest na stałe w życie kulturalne i społeczne Podhala. Jest czymś, co wyróżnia górali spośród mieszkańców innych regionów i bodaj najbardziej rozpoznawalnym elementem kojarzącym się z górami i góralszczyzną. O jego walorach, o tym w jaki sposób przez lata ulegał zmianom i o śladach podhalańskiej mody pisze w swojej książce Stanisława Trebunia-Staszel.
Książka jest do nabycia w Domu Ludowym Związku Podhalan w Kościelisku, także w sprzedaży wysyłkowej.
Tel. 18 20 70 306
Nakład wyczerpany. Przewidywane wznowienie w pierwszym kwartale 2011 r.
Stanisława Trebunia-Staszel pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się kulturą ludową Polski i regionów karpackich. Interesują ją zwłaszcza współczesne procesy tworzenia i odnawiania wspólnot lokalnych i regionalnych oraz formy umacniania i manifestowania wspólnotowych więzi. Z tego zakresu opublikowała wiele artykułów na łamach pism etnograficznych i popularno-naukowych.
Praca dr Stanisławy Trebuni-Staszel stanowi pierwsze całościowe opracowanie na temat stroju górali podhalańskich, nie ograniczające się jedynie do jego dokumentalnego opisu, ale osadzające ów fenomen kulturowy w szerokim kontekście współczesnego życia Podhalan. Prowadzone jasno i przekonywująco rozważania, oparte na olbrzymim materiale empirycznym, znajdą z jednej strony swoje poczesne miejsce w dorobku etnologii w tym zakresie, z drugiej zaś wzbudzą zainteresowanie szerokiego grona czytelników.
dr hab. Jan Święch
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
.
Praca niesie w sobie wiele wątków: historycznych, kulturowych (rozmaite funkcje stroju) i społecznych (strój wyznacznikiem pozycji i stanu cywilnego). Przede wszystkim zaś jej główną wymową w warstwie merytorycznej jest uzmysłowienie czytelnikowi, że strój ludowy, podobnie jak pozostałe ubiory, ulegał w swych dziejach ciągłym zmianom i modom, zależnym od bardzo wielu czynników. Uzmysławia też swoisty fenomen w dziedzinie strojów ludowych, niespotykany w innych regionach – na Podhalu strój nadal żyje: jest ubierany przez górali w czasie najważniejszych i najbardziej donośnych chwil w ich życiu. Poprzez niego górale identyfikują się z całą tradycją swej „małej ojczyzny” i wyrażają dumę ze swego rodowodu. Nie został zepchnięty, jak to jest w innych regionach, do funkcji kostiumu scenicznego”.
mgr Hanna Błaszczyk-Żurowska
Etnograf, wieloletni pracownik Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
.

Stanisława Trebunia-Staszel, Śladami podhalańskiej mody >>>  - Promocja książki w MOK w Nowym Targu, w Domu Ludowym w Kościelisku.

Wanda Szado-Kudasikowa
Szuflada pełna wierszy
Podhalańska Oficyna Wydawnicza, Kościelisko 2006
Poetka - Wanda Szado-Kudasikowa "Szuflada pełna wierszy" to niezwykła poetycka podróż, to zaproszenie do poszukiwania tego co najważniejsze wśród codziennych spraw, wśród znaków tradycji, ludzi i krajobrazów. Poetka często podkreśla, że pisze, "bo odczuwa głęboką potrzebę podzielenia się z kimś swoimi myślami". I również w tym najnowszym tomiku wierszy odnajdziemy niebywałe bogactwo doznań i refleksji. Tutaj wnikliwa i zarazem subtelna obserwacja świata, tego najbliższego, podhalańskiego świata, przeradza się w głębokie egzystencjalne rozważania.
Zbiór, który oddajemy do Państwa rąk zawiera więc teksty mówiące o głębokiej miłości do Boga, o przemijaniu i o takiej zwyczajnej, codziennej radości życia. O tęsknotach i cierpieniu, nadziei i pięknie, o szczęściu, które jest tuż obok, za oknem, na polanie, w góralskiej muzyce i we wspomnieniach. Wanda Szado-Kudasikowa stara się za wszelką cenę odnaleźć cudowność we wszystkim co zwykłe: w kroplach rosy, w kuchennym piecu, uśmiechu dziecka. Poszukuje cudowności w drobiazgach, których na co dzień, zagubieni w pośpiechu współczesnego świata, po prostu nie zauważamy. Uczy nas, jak cieszyć się z każdego dnia, jak żyć w krainie dobra i miłości.
Na tomik "Szuflada pełna wierszy" składają się wiersze napisane w języku literackim i podhalańską gwarą. Tworzą one jednak przemyślaną i jednolitą całość, łączy je dojrzała forma, piękno poetyckiego słowa, głęboka wrażliwość, zaduma nad światem i człowiekiem. Ten tomik w sposób szczególny wpisuje się w dorobek i spuściznę kulturową Podhala, gdyż poetka umiejętnie spaja w nim tradycję i teraźniejszość, umiłowanie rodzinnej ziemi i uniwersalne wartości.
Można w najnowszych utworach Wandy Szado-Kudasikowej odnaleźć wiele, poszperać w nich tak jak w zapomnianej, dawno nie otwieranej szufladzie. Są w nich okruchy życia, smutku i radości. Dlatego watro sięgnąć po te wiersze, do czego z całego serca zachęcamy.
Kolegium Redakcyjne Podhalańskiej Oficyny Wydawniczej składa serdeczne podziękowania autorce tomiku za nieodpłatne przekazanie wierszy. Dziękujemy p. Markowi Fryźlewieczowi Burmistrzowi Nowego Targu za finansowe wsparcie, p. Marcinowi Ozorowskiemu za projekt okładki oraz p. Marii Mrożek za wykonanie ilustracji. Słowa wdzięczności kierujemy także pod adresem p. Anny Mlekodaj za opatrzenie tomiku posłowiem, i p. Zofii Stojakowskiej-Staichowej za nieocenione wskazówki redakcyjne".

Publikacja ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Marka Fryźlewicza - Burmistrza Miasta Nowego Targu
Projekt okładki: Marcin Ozorowski
Ilustracje: Maria Mrozek
Redakcja, wybór i opracowanie wierszy: Marcin Jagła
Redakcja techniczna: Arkadiusz Morawski
(c) Copyright by Wanda Szado-Kudasikowa, 2005 (c) Copyright by Podhalańska Oficyna Wydawnicza, 2005
ISBN 83-915495-2-6
Wydawca: Związek Podhalan Oddział Kościelisko Wyd. 1. Nakład 1000 egz.
Skład komputerowy i druk:
Drukarnia "MK" s.c. 34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63, tel.: 018 266 48 52
więcej >>>

Emil Kowalczyk
Mos ty serce orawskie?
Podhalańska Oficyna Wydawnicza, Kościelisko 2005
13 kBMos ty serce orawskie? to tytuł ostatniego, wydanego już pośmiertnie, tomiku poezji Emila Kowalczyka - lipnickiego poety, który zmarł 23.02.2005 r.
Tomik został wydany przez Podhalańską Oficynę Wydawniczą Związku Podhalan Oddział Kościelisko pod redakcją Marcina Jagły i Roberta Kowalczyka. Ilustracje wykonały Celina i Agnieszka Mastella, a posłowiem opatrzył Ryszard M. Remiszewski.
Wydanie stało się możliwe przede wszystkim dzięki finansowemu wsparciu wójta Gminy Lipnica Wielka oraz Starostwa Nowotarskiego, Zarządu Głównego Związku Podhalan i posła na sejm Andrzeja Gut Mostowego.
We wstępie od Redakcji czytamy:
Z szacunkiem pochylamy się nad Osobą śp. Emila Kowalczyka i jego dziełem. Tomik wierszy, który oddajemy do Państwa rąk jest wyrazem naszej wdzięczności, a zarazem pragnieniem „zatrzymania” i „przedłużenia” Jego obecności wśród nas. Odkrywając piękno zapisane w strofach lipnickiego poety chcemy jednocześnie uczyć się tej serdecznej więzi z małą ojczyzną i tej zwykłej – jak sam mówił – postawy: „Jestem zwykłym człowiekiem, który usiłuje służyć swojej ziemi – na ile może i jak może”. Mamy nadzieję, że prezentowane wiersze pozwolą dotknąć urody i specyfiki „Emilowego” świata – pozwolą jeszcze raz spotkać się z orawskim dumacem.
Promocja książki w Domu Ludowym w Kościelisku >>>

Zofia Roj-Mrozicka
Ukwalowanie z Panem Bogiem
Podhalańska Oficyna Wydawnicza, Kościelisko 2004
13 kBTomik wierszy Zofii Roj-Mrozickiej Ukwalowanie z Panem Bogiem to pierwsza pozycja wydana przez Podhalańską Oficynę Wydawniczą. To ukłon w stronę Zespołu Redakcji dawnej "Oficyny Podhalańskiej", to podkreślenie ideowej i duchowej więzi.
Wiersze przekazała nam pani Zofia Staichowa, ona również dokonała wyboru i korekty. Książkę tę można więc traktować jako swoistą klamrę otwierającą następny rozdział w działalności, jakże potrzebnego dla rozwoju kultury Podhala, wydawnictwa.
Redakcja zachowała oryginalna pisownię autorki. Jest to więc zapis gwary która autorka wyniosła z rodzinnego domu. Dziękujemy Autorce za nieodpłatne przekazanie wierszy i jej córce Janinie Mrozickiej Winkler za udostępnienie rysunków. Słowa wdzięczności kierujemy pod adresem Marii Jazowskiej Gumulskiej za opatrzenie tomiku posłowiem.

<< powrót